گواهینامه ثبت علامت

گواهینامه ثبت علامت برند مژه تیک (Tik Lashes)   گواهینامه ثبت علامت برند تیک (TIK)   گواهینامه ثبت علامت برند Lashes Tik (مژه مصنوعی تیک)   گواهینامه ثبت علامت آردل (مژه آردل)

 

مجوز های واردات محصول (برگ سبز گمرک)

(فایل ها به صورت پی دی اف می باشند. لطفا جهت مشاهده روی لینک های پایین کلیک نمایید)

برگ سبز گمرک

برگ سبز گمرک

برگ سبز گمرک

برگ سبز گمرک

برگه سبز گمرک – بندرعباس – رجایی – ۱

برگه سبز گمرک – بندرعباس – رجایی – ۲

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۱

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۲

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۳

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۴

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۵

برگ سبز گمرک – بار هوایی فرودگاه امام خمینی – ۶